Powrót do strony głównej

Sielec

Nasz dom rodzinny w Sielcu. Obraz namalował profesor Jan Skowron.
Dom już nie istnieje. Został rozebrany w 1975 r.