Powrót do strony głównej

Sielec

W miejscu starego rozebranego domu nowy właściciel postawił nowy dom mieszkalny